×

Licensing Unit


Title
Info

आर्म परवाना नूतनीकरणासाठी अर्ज (आर्म फॉर्म एस -3 आणि एस -4)

PDF view

आर्म लायसन्ससाठी अर्ज (आर्म फॉर्म बी -1 ते बी -4)

PDF view

आर्म लायसन्ससाठी अर्ज (आर्म फॉर्म ए -1 ते ए -14)

PDF view

सार्वजनिक सभा / कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी अर्ज (इंग्रजी)

PDF view

सार्वजनिक सभा / कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी अर्ज (मराठी)

PDF view

पोलिस क्लिअरन्स सर्टीफिकेटसाठी अर्ज (पीसीसी फॉर्म)

PDF view

सायबर कॅफे नियम आणि नियमन (इंग्रजी)

PDF view

सायबर कॅफे नियम व नियमन (मराठी)

PDF view

गो कार्टिंगसाठी अर्ज

PDF view

नौकाविहारसाठी अर्ज

PDF view

लाउड स्पीकरसाठी अर्ज

PDF view

पूल टेबलसाठी अर्ज

PDF view

सार्वजनिक मनोरंजन अ फॉर्म

PDF view

सार्वजनिक मनोरंजन ब फॉर्म

PDF view

जागा परवाना नवीन अर्ज स्वरूप

PDF view

व्हिडिओ गेम पार्लरसाठी अर्ज

PDF view

खाजगी सुरक्षा एजन्सीसाठी अर्ज

PDF view

भाडे / भाडेपट्टी / पेयिंग गेस्ट वर देण्यावरील परदेशी राष्ट्रीय रहिवास नोंदणी अर्ज

PDF view

पोलिस ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी फॉर्म) साठी अर्ज

PDF view