×

Good Work


२७ - फेब्रुवारी - २०१९

डॉक्टर असल्याचे भासवून वाहन चोरी करणाऱ्यास फरासखाना पोलीस स्टेशन तपस पथकाकडून शिफारीने पकडून अटक

फरासखाना पोलीस स्टेशन

PDF view

२७ - फेब्रुवारी - २०१९

भीक मागण्यासाठी अपहरण केलेल्या ३ वर्षाच्या मुलाची कोंढवा पोलीस ठाण्याच्या तपास पथकाने सुखरूप सुटका केली

कोंढवा पोलीस स्टेशन

PDF view