×

Senior Police Officers


डॉ . के. वेंकटेशम (भापोसे)

डॉ . के. वेंकटेशम (भापोसे)

पोलीस आयुक्त


शिवाजी बोडखे (भापोसे)

शिवाजी बोडखे (भापोसे)

पोलीस सह आयुक्त


साहेबराव पाटील

साहेबराव पाटील

अपर पोलीस आयुक्त

प्रशासन


प्रदीप देशपांडे

प्रदीप देशपांडे

अपर पोलीस आयुक्त

गुन्हे


सुनील फुलारी

सुनील फुलारी

अपर पोलीस आयुक्त

उत्तर


रविंद्र सेनगावकर

रविंद्र सेनगावकर

अपर पोलीस आयुक्त

दक्षिण


संभाजी कदम

संभाजी कदम

पोलीस उपआयुक्त

आर्थीक व सायबर


शिरीष सरदेपांडे

शिरीष सरदेपांडे

पोलीस उपआयुक्त

गुन्हे


सुहास बावचे

सुहास बावचे

पोलीस उपआयुक्त

झोन - १


बच्चन सिंग

बच्चन सिंग

पोलीस उपआयुक्त

झोन - २


मंगेश शिंदे

मंगेश शिंदे

पोलीस उपआयुक्त

झोन - ३


प्रसाद अक्कनौरु

प्रसाद अक्कनौरु

पोलीस उपआयुक्त

झोन - ४


प्रकाश गायकवाड

प्रकाश गायकवाड

पोलीस उपआयुक्त

झोन - ५


मितेश घट्टे

मितेश घट्टे

पोलीस उपआयुक्त

विशेष शाखा


स्वप्ना गोरे

स्वप्ना गोरे

पोलीस उपआयुक्त

मुख्यालय


पंकज देशमुख

पंकज देशमुख

पोलीस उपआयुक्त

वाहतुक