You are here Appreciation & Achievement -> ARRESTING GANGSTERS

ARRESTING GANGSTERS


Date of Achievement: 
26.01.2016

अंमली पदार्थ विरोधी पथक, गुन्हे शाखेची कामगिरी
अंमली पदार्थ विरोधी पथकाकडील पोलीस कर्मचारी प्रफुल साबळे यांना त्यांचे बातमीदारामार्फत बातमी मीळाली की, बुशरा हाइट्स गल्ली नंबर १५ भाग्योदाया नगर कोंढवा पुणे, या बिल्डींगचे खाली पार्किंगमधे गुटख्याचा साठा करून ठेवला आहे.
वरील प्रमाणे खात्रीशीर बातमी मिळाल्याने अंमली पदार्थ विरोधी पथकाचे प्रमुख पोलीस नीरीक्षक श्रीकांत नवले यांनी सदरची बातमी श्री सी एच वाकडे अप्पर पोलीस आयुक्त (गुन्हे), दीपक सोकोरे, पोलीस उप आयुक्त, आर्थिक व साइबर, गुन्हे, पुणे यांना सांगून त्यांचे मार्गदर्शनाखाली अमली पदार्थ विरोधी पथकाकडील अधिकारी/ कर्मचारी यांनी बुशरह हाइट्स गल्ली नंबर १५ भाग्योदाया नगर कोंढवा पुणे या बिल्डिंगचे खाली पार्किंगची पाहणी केली आसता पार्किंग मध्ये गुटख्याचा साठा लपवून् ठेवलेला आढळून आला. सदर मालाबाबत खात्री केली आसता सदर गुटखा इसम नामे अस्लम सेहजादे पार्किंग मध्ये खान पठाण वय ३२ वर्ष रा. बुशरह हाइट्स, फ्लॅट नंबर २०१ गल्ली नंबर १५ भाग्योदाया नगर कोंढवा पुणे, यांचा आसल्याची खात्री झाल्याने तो अंन्न व औषध प्रशासन् अधिकारी यांना पाचारण करून त्यांचे मार्फत कार्यवाही करण्यात आली आसून कोंढवा पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सदर कमगिरीमध्ये अंमली पदार्थ विरोधी पथकाचे प्रमुख पोलीस नीरक्षक श्रीकांत नवले, सहा. पो. नी. सुरेश माळी, कर्मचारी अविनाश शिंदे, घनवट, कृष्णा नीढालकर, प्रफुल साबळे, कुणाल माने यांनी सहभाग घेतला आहे.

CP's Message

Smt. Rashmi Shukla - Commissioner of Police,Pune
Smt. Rashmi Shukla - Commissioner of Police,Pune
Safety, Security, Satisfaction (Sss) of Pune Citizens
Read More->

Call in Emergency


Control Room Control Room
26126296, 26122880, 26208250,100
Exchange Exchange
26122202
Crime Alert Crime Alert
26112222
Women Helpline Women/Children Helpline
1091,26050191
Senior Citizen Helpline Senior Citizen Helpline
26111103